Y Cyfnod Sylfaen

Teganau sy'n Symud

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu am bob math o deganau o Oes Fictoria hyd heddiw a gweld sut mae gwahanol fathau o rym a mecanwaith yn achosi iddyn nhw symud.

Bydd yna gyfle i ddefnyddio llwybr i weld casgliad yr Amgueddfa o deganau sy’n symud. Dewch i archwilio ,chwarae, dysgu a mwynhau.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ar gael ar ôl gwyliau'r hanner tymor.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Framwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Dogfennau

Tedi Twt a Doli Glwt yn ymweld a'r Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r ddau ffrind ar eu hantur gyffrous i ddarganfod golygfeydd a synau'r Amgueddfa.

Beth fyddan nhw'n ei weld? Beth fyddan nhw'n ei wneud?

Mwynhewch ganeuon, straeon a gweithgareddau celf gyda Tedi Twt a Doli Glwt wrth iddyn nhw ddysgu am y gorffennol.

Yn cynnwys 2 sesiwn 50 munud ac 1 sesiwn 30 munud dan arweiniad staff yr
Amgueddfa, ac un sesiwn 30 munud dan arweiniad athro. Am ddim, daperir y
sesiwn gan sefydliad partner.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Datblygu'r Gymraeg

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Darllen

Môr-ladron Cymru- Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Am ddim Dan arweiniad athro

Amser golchi

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr adnodd Amser Golchi ar gyfer ysgolion

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig.

Wedi ei greu ar gyfer y cyfnod sylfaen a gwaelod Cyfnod Allweddol 2, ond gyda'r deunydd archif yn briodol ar gyfer oedrannau hyn a gall dod o hyd iddynt ar wefan Casgliad y Werin hefyd. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses.

Lawrlwythwch e-lyfr Amser Golchi yma.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cludiant yn y gorffenol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch yn ôl mewn amser i gwrdd â Mr Trevithick, y dyn a ddyfeisiodd y trên stêm cyntaf, a chymryd rhan yn ei gyflwyniad bywiog. Defnyddiwch eich sgiliau datrys problem i’w helpu gyda’i broblemau peirianneg.

NEU

Cewch glywed stori syfrdanol Charles Horace Watkins, y dyn cyntaf i ddylunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Geiriau ac Adenydd Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n hoffi ysgrifennu straeon? Dysgwch fwy am hanes rhyfeddol go iawn monoplan coch yr Amgueddfa, i’ch sbarduno i ysgrifennu’ch stori eich hun. 

Bydd Thomas Docherty, yr awdur a'r darlunydd lleol o fri, yn esbonio sut gall ffaith fod yn fan cychwyn delfrydol i chi fynd ar eich trywydd dychmygol eich hun.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Tywyllwch a Goleuni

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gweithgareddau ac archwiliadau syml i ddeall golau a chysgodion gyda’r rapiwr gwyddoniaeth proffesiynol, Jon Chase.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd