Y Cyfnod Sylfaen

Teganau sy'n Symud

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu am bob math o deganau o Oes Fictoria hyd heddiw a gweld sut mae gwahanol fathau o rym a mecanwaith yn achosi iddyn nhw symud.

Bydd yna gyfle i ddefnyddio llwybr i weld casgliad yr Amgueddfa o deganau sy’n symud. Dewch i archwilio ,chwarae, dysgu a mwynhau.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ar gael ar ôl gwyliau'r hanner tymor.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Framwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Dogfennau

Tedi Twt a Doli Glwt yn ymweld a'r Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r ddau ffrind ar eu hantur gyffrous i ddarganfod golygfeydd a synau'r Amgueddfa.

Beth fyddan nhw'n ei weld? Beth fyddan nhw'n ei wneud?

Mwynhewch ganeuon, straeon a gweithgareddau celf gyda Tedi Twt a Doli Glwt wrth iddyn nhw ddysgu am y gorffennol.

Yn cynnwys 2 sesiwn 50 munud ac 1 sesiwn 30 munud dan arweiniad staff yr
Amgueddfa, ac un sesiwn 30 munud dan arweiniad athro. Am ddim, daperir y
sesiwn gan sefydliad partner.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Datblygu'r Gymraeg

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Darllen

Barti Ddu- Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Richard Trevithich a'r Penydarren

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch yn ôl mewn amser i gwrdd â Mr Trevithick, y dyn a ddyfeisiodd y trên stêm cyntaf, a chymryd rhan yn ei gyflwyniad bywiog. Defnyddiwch eich sgiliau datrys problem i’w helpu gyda’i broblemau peirianneg.

NEU

Cewch glywed stori syfrdanol Charles Horace Watkins, y dyn cyntaf i ddylunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Geiriau ac Adenydd Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n hoffi ysgrifennu straeon? Dysgwch fwy am hanes rhyfeddol go iawn monoplan coch yr Amgueddfa, i’ch sbarduno i ysgrifennu’ch stori eich hun. 

Bydd Thomas Docherty, yr awdur a'r darlunydd lleol o fri, yn esbonio sut gall ffaith fod yn fan cychwyn delfrydol i chi fynd ar eich trywydd dychmygol eich hun.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Tywyllwch a Goleuni gyda Jon Chase

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gweithgareddau ac archwiliadau syml i ddeall golau a chysgodion gyda’r rapiwr gwyddoniaeth proffesiynol, Jon Chase.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd