Y Cyfnod Sylfaen

Teganau sy'n Symud

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu am bob math o deganau o Oes Fictoria hyd heddiw a gweld sut mae gwahanol fathau o rym a mecanwaith yn achosi iddyn nhw symud.

Bydd yna gyfle i ddefnyddio llwybr i weld casgliad yr Amgueddfa o deganau sy’n symud. Dewch i archwilio ,chwarae, dysgu a mwynhau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Framwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Dogfennau