Y Cyfnod Sylfaen

"My Primary School is at the Museum"

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae prosiect gweithredol "My Primary School is at the Museum" yn cynnwys lleoli tair ysgol gynradd i mewn i amgueddfa am gyfnod rhwng dau a pum wythnos yn 2016. Mae hwn yn brosiect diwylliannol gan yr athrofa yn King's College Llundain ar y cyd gydag adran Addysg a Gwasanaethau Proffesiynol a chwmni pensaernïaeth Gerber & James.

Os hoffech mwy o wybodaeeth cliciwch y ddolen: http://myschoolatthemuseum.site

Fe wnaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ynghyd a disgyblion ag athrawon St Thomas Community Primary cyd-weithio ar y prosiect yma'n hwyr yn 2015. Ar ol aheuon cynnar fe wnaethom ni cyfarfod a cytuno gael dosbarth derbyn fel rhan o'r prosiect. Fe ddaeth y dwy dosbarth atom ym mis Mai a Mehefin am pump wythnos yr un. Er bod y plant yn ifanc fe wnaethon nhw ymgartrefu'n gyflym i mewn i'r Amgueddfa a'r staff yn edrych ymlaen bob bore i weld y plant yn cyrraedd.

A hoffech chi cyfnewid eich dosbarth ysgol am yr Amgueddfa? Cysylltwch a ni i drafod ymhellach.

 

Barti Ddu- Y Cyfnod Sylfaen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Richard Trevithick a'r Penydarren

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch yn ôl mewn amser i gwrdd â Mr Trevithick, y dyn a ddyfeisiodd y trên stêm cyntaf, a chymryd rhan yn ei gyflwyniad bywiog. Defnyddiwch eich sgiliau datrys problem i’w helpu gyda’i broblemau peirianneg.

 

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Cysylltwch a ni i archebu dyddiad
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd.

Geiriau ac Adenydd gyda Thomas Docherty

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n hoffi ysgrifennu straeon? Dysgwch fwy am hanes rhyfeddol go iawn monoplan coch yr Amgueddfa, i’ch sbarduno i ysgrifennu’ch stori eich hun. 

Bydd Thomas Docherty, yr awdur a'r darlunydd lleol o fri, yn esbonio sut gall ffaith fod yn fan cychwyn delfrydol i chi fynd ar eich trywydd dychmygol eich hun.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Tywyllwch a Goleuni gyda Jon Chase

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gweithgareddau ac archwiliadau syml i ddeall golau a chysgodion gyda’r rapiwr gwyddoniaeth proffesiynol, Jon Chase.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd