Digwyddiadau

Arddangosfa: Ieuenctid, Ymfudwyr, Cymry

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
3 Mawrth–29 Ebrill 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Hi. Shwmae. Salam. Përshëndetje. Merhaba. Jambo.

Grŵp o bobl ifanc o gefndiroedd amrywiol ydyn ni sydd wedi bod yn gwirfoddoli ar y project cyffrous hwn am brofiadau unigolion o dyfu fyny yng Nghymru.

Gall ein profiad gael ei liwio gan y bobl fyddwn ni'n treulio amser gyda nhw, a gan farn y cyfryngau ar bobl ifanc, lleiafrifoedd ethnig neu grwpiau crefyddol.

Ein nod yn yr arddangosfa hon yw darganfod a dangos i chi beth mae tyfu fyny yng Nghymru yn ei olygu i ni. Gobeithio y gallwn ni wneud i chi ystyried beth sy'n gwneud pawb yn unigryw. Meddyliwch hefyd am y gair 'ymfudwr' - beth mae hyn yn ei olygu i chi ac i ni?

Sefydliad cymunedol yw'r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) sy’n cefnogi unigolion o leiafrifoedd ethnig ledled Cymru.

Digwyddiadau