Digwyddiadau

ArddangosfaLegacy of Longfields

Wedi'i Orffen
21 Mai3 Mehefin 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa astudio a rhannu treftadaeth cymdeithas Longfields, Abertawe, elusen arloesol i bobl anabl a sefydlwyd am 1952.

Senedd yn pasio deddf Addysg gyda'r nod o ddarparu mwy o gyfwedd cyfartal i'r holl blant gan gynnws plant anabl. Categoreiddiodd fard feddy gol unigolion yn unol  â symptomau eu cyflwr. Cafodd llawer o blant gyda pharlys yr ymennydd eu barnu yn ôl eu nam corfforol tra cafodd eu gallu deallusol ei anwybyddu i bob pwrpas, arweiniodd hyn at wrthod cyfle i nifer fawr gael mynd i'r ysgol. 

Mae'r arddangosfa hon yn dweud sut ymgyrchodd rhieni i newid barn feddygol oedd yn eithrio eu plant o addysg.

Digwyddiadau