Digwyddiadau

Digwyddiad: Diwrnod Chwarae Cenedlaethol - TYFU

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
7 Awst 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i godi to’r Amgueddfa ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol, gyda digon o hwyl ar thema TYFU!

Yn cynnwys:

 • Gemau
 • Celf a Chrefft
 • Sgiliau Syrcas
 • Gweithgareddau Gardd
 • Bws Chwarae ar Olwynion
 • Chwarae Blêr
 • Cerddoriaeth Fyw
 • ...a llawer mwy!
   
  Pob gweithgaredd am ddim.
   

Mewn partneriaeth â Thîm Chwarae Plant, Abertawe

Digwyddiadau