Digwyddiadau

Digwyddiad: Clwb y Llygod Lleiaf – Cynhaeaf

Wedi'i Orffen
4 Hydref 2019, 10:30am-12:00pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Plant dan 5

Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden fach yr Amgueddfa.

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft, caneuon a straeon gyda Cymraeg i Blant.

Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe.

 

Digwyddiadau arall yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Efallai bydd gennych diddordeb ynddynt Nadolig MAWR y Glannau

Digwyddiadau