Digwyddiadau

Arddangosfa: Porthladdoedd Coll Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
30 Mehefin–21 Hydref 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Porthladdoedd Coll Cymru - Porthgain

 

 

 Mae gan Gymru arfordir hir – bron yn 870 milltir o hyd. Arweiniodd ffermio a diwydiant at fasnachu, ac er bod llawer o nwyddau’n croesi Clawdd Offa, roedd y mor a’r afonydd yr un mor allweddol. Y canlyniad oedd nifer o  borthladdoedd, ambell un mewn lle go annisgwyl. Fel rhan o ddathliadau 2018 Blwyddyn y Mor yng Nghymru, mae’r arddangosfa hon yn tynnu sylw at rai o’r porthladdoedd coll hyn.

Digwyddiadau