Digwyddiadau

Arddangosfa: Deluge

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
15 Medi–4 Tachwedd 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Yn Deluge, mae Karen Ingham yn defnyddio dŵr Bae Abertawe a chopr o Gernyw i edrych ar y llifogydd allai ddigwydd yn ne Cymru o ganlyniad i newid hinsawdd.

Arddangosfa o weithiau cysylltiedig mewn gwahanol leoliadau y Deluge sy’n dangos sut mae gweithgaredd dynol andwyol yn gwneud niwed enbyd i rai o’n ecosystemau pwysicaf. Drwy dynnu sylw at y cyswllt rhwng ein hamgylchfyd lleol a bydol mae Deluge yn amlygu byd anweledig plancton a rôl bwysig y rhyfeddodau bychain yma yn cymedroli hinsawdd y ddaear yn y gyfres Of Sea.

Rhan o Flwyddyn y Mor 2018.

Digwyddiadau