Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith Gerdded Dylan Thomas – Uplands

Wedi'i Orffen
27 Hydref 2018, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle (029) 2057 3600

Ymunwch â ni yn Nhafarn Uplands am daith lenyddol dan arweiniad Peter Thabit Jones, y bardd a’r arbenigwr lleol ar fywyd a gwaith Dylan Thomas.

Fel rhan o Ŵyl Dylan Thomas, bydd y daith hon i fan geni’r bardd yn Uplands yn taflu goleuni ar ei flynyddoedd cynnar ym mro ei febyd.

Yn rhan o’r daith, bydd perfformiadau gan The Seventh Quarry Drama Group a dyfyniadau byr o waith Dylan Thomas mewn amryw leoliadau.

Taith: Hawdd

Cyfarfod yn: Tafarn Uplands

Pwysig:  Paratowch am daith yn yr awyr agored. Gwisgwch esgidiau cadarn a chofiwch y gall hi fod yn llithrig ac anwastad dan draed. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau