Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith Gerdded Dylan Thomas – Marina

Wedi'i Orffen
28 Hydref 2018, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle (029) 2057 3600.

Ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad Peter Thabit Jones, y bardd a’r arbenigwr lleol ar fywyd a gwaith Dylan Thomas.

Bydd y daith hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan Grŵp Drama’r Seventh Quarry fydd yn perfformio darnau byr o waith Dylan mewn amryw leoliadau.

Taith: Hawdd

Cyfarfod yn: Derbynfa'r Amgueddfa

Pwysig:  Paratowch am daith yn yr awyr agored. Gwisgwch esgidiau cadarn a chofiwch y gall hi fod yn llithrig ac anwastad dan draed. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Digwyddiadau