Digwyddiadau

Digwyddiad: Little Mice Club - Ar y Môr

Wedi'i Orffen
2 Tachwedd 2018, 10:30am-12:00pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwy

Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden fach yr Amgueddfa.

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft a chaneuon a straeon gyda Cymraeg i Blant. 

Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe. 

Digwyddiadau