Digwyddiadau

Digwyddiad: Clasur o Ffilm: Bhaji on the Beach (15, 1991)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
30 Tachwedd 2018, 1:30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Caiff Clasur o Ffilm ei dangos ar ddydd Gwener olaf y mis, gyda chyflwyniad i'r cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.

Criw o fenywod o dras Indiaidd sy'n mynd ar drip o Birmingham i dref lan môr Blackpool yng ngogledd orllewin Lloegr. Mae'r criw yn cynnwys merched yn eu harddegau a hen fenywod, a does fawr yn gyffredin ganddynt ar ddechrau'r daith. Ond daw anturiaethau'r dydd â gwell dealltwriaeth rhwng y cenedlaethau.

Digwyddiadau