Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilmiau Misol i Blant: The Gruffalo’s Child

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
5 Rhagfyr 2018, 10:30am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwy

Bob mis, byddwn yn dangos ffilm am ddim, yn arbennig ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Diodydd poeth o’r caffi yn hanner pris!

Gan anwybyddu rhybuddion ei thad, mae'r Gruffalo bach yn sleifio allan i'r eira i chwilio am y llygoden fawr ddrwg...

Digwyddiadau