Digwyddiadau

DigwyddiadYoga Amgueddfa

27 Chwefror, 6, 13, 20, 27 Mawrth, 3, 10, 17, 24 Ebrill, 1, 8, 15, 22 a 29 Mai, 6.30pm
Pris £7.50yp - Atyniad arbennig y flwyddyn newydd! Defnyddiwch y cod FEBRUARY I dderbyn gostyngiad ar y dosbarthiadau tan diwedd mis Chwefror
Addasrwydd Oed 16+
Archebu lle Eventbrite

Pob nos Fercher.

Ymlaciwch mewn sesiynau yoga newydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae ein hadeilad prydferth yn lleoliad perffaith i ymlacio ac ymestyn ganol wythnos.

Erioed wedi rhoi cynnig arni? Dim problem – mae'r sesiynau'n addas i bawb o bob gallu a croeso mawr i ddechreuwyr llwyr. Bydd ein tiwtor profiadol yno i'ch arwain. Dysgwch sut y gall anadl, osgo ac ymlacio fod yn hafan mewn byd prysur.

Dewch â mat a blanced eich hun os yn bosib (bydd rhai matiau ar gael i'w benthyg).

 

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Tocynnau

 

 

 

Digwyddiadau