Digwyddiadau

Digwyddiad: Yoga Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
15, 22 a 29 Mai 2019, 6.30pm
Pris £7.50 (Atyniad arbennig y gwanwyn!! Defnyddiech cod spring10 am 10% gostyniad ar dosbarthiadau tan diwedd Mai)
Addasrwydd Oed 16+
Archebu lle Eventbrite

Pob nos Fercher.

Ymlaciwch mewn sesiynau yoga newydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae ein hadeilad prydferth yn lleoliad perffaith i ymlacio ac ymestyn ganol wythnos.

Erioed wedi rhoi cynnig arni? Dim problem – mae'r sesiynau'n addas i bawb o bob gallu a croeso mawr i ddechreuwyr llwyr. Bydd ein tiwtor profiadol yno i'ch arwain. Dysgwch sut y gall anadl, osgo ac ymlacio fod yn hafan mewn byd prysur.

Dewch â mat a blanced eich hun os yn bosib (bydd rhai matiau ar gael i'w benthyg).

Sylwer ni fydd dosbarth Ioga ar Dydd Mercher 8fed o Fai.

Atyniad arbennig y gwanwyn!! Defnyddiech cod  spring10 am 10% gostyniad ar dosbarthiadau tan diwedd mai

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

 

 

 

Digwyddiadau