Digwyddiadau

DigwyddiadYoga Amgueddfa

Pob Nos Mercher (26 Ionawr - 29 Mai), 6.30pm
Pris £7.50yp
Addasrwydd Oed 16+
Archebu lle Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau

Pob nos Mercher.

Ymlaciwch mewn sesiynau yoga newydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae ein hadeilad prydferth yn lleoliad perffaith i ymlacio ac ymestyn ganol wythnos.

Erioed wedi rhoi cynnig arni? Dim problem – mae'r sesiynau'n addas i bawb o bob gallu a croeso mawr i ddechreuwyr llwyr. Bydd ein tiwtor profiadol yno i'ch arwain. Dysgwch sut y gall anadl, osgo ac ymlacio fod yn hafan mewn byd prysur.

Dewch â mat a blanced eich hun os yn bosib (bydd rhai matiau ar gael i'w benthyg).

 

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Tocynnau

 

 

 

Digwyddiadau