Digwyddiadau

DigwyddiadYoga Bore i'r Teulu

Wedi'i Orffen
8 Mehefin 2019, 10am - 11am
Pris £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Addasrwydd Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Archebu lle Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau

Bob yn ail ddydd Sadwrn

Dechreuwch y penwythnos gyda gwên.  Mae yoga yn gyfle i dreulio amser gwerthfawr, iachus a hapus gyda'r teulu.

 

Dysgwch i fwynhau'r foment a chyd-anadlu gyda storiâu, caneuon ac ymestyn.

Cyfle gwych i ymlacio, mwynhau a dysgu symudiadau i'w ymarfer gyda'ch gilydd adref.

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dewch â mat eich hun os yn bosib (bydd rhai matiau ar gael i'w benthyg).

 

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Addasrwydd: Teuluoedd yn unig. Addas i blant 4 - 10 oed.  Nid sesiwn i fabanod a phlant bach yw hon.  Mae croeso i blant dan 4 ond rhaid i bob un fod yng ngofal oedolyn.

 

Tocynnau

 

 

 

 

Digwyddiadau