Digwyddiadau

DigwyddiadYoga Bore i'r Teulu

2, 16 Chwefror, 2, 16, 30 Mawrth, 13, 27 Ebrill, 11, 25 Mai, 8, 22 Mehefin, 6, 20 Gorffennaf, 3, 17, 31 Awst, 14, 28 Medi, 12, 26 Hydref, 9, 16 a 30 Tachwedd, 10am - 11am
Pris £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Addasrwydd Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Archebu lle Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau

Bob yn ail ddydd Sadwrn

Dechreuwch y penwythnos gyda gwên.  Mae yoga yn gyfle i dreulio amser gwerthfawr, iachus a hapus gyda'r teulu.

 

Dysgwch i fwynhau'r foment a chyd-anadlu gyda storiâu, caneuon ac ymestyn.

Cyfle gwych i ymlacio, mwynhau a dysgu symudiadau i'w ymarfer gyda'ch gilydd adref.

Nid oes angen profiad blaenorol.

Dewch â mat eich hun os yn bosib (bydd rhai matiau ar gael i'w benthyg).

 

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Addasrwydd: Teuluoedd yn unig. Addas i blant 4 - 10 oed.  Nid sesiwn i fabanod a phlant bach yw hon.  Mae croeso i blant dan 4 ond rhaid i bob un fod yng ngofal oedolyn.

 

Tocynnau

 

 

 

 

Digwyddiadau