Digwyddiadau

Arddangosfa: Cymru a'r Môr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
3 Rhagfyr 2018 – 6 Ionawr 2019, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gydag arfordir bron i chwe chan milltir o hyd, does ryfedd fod gan Gymru berthynas glos â’r môr.  Mae’r dyfroedd wedi siapio nid yn unig arfordir Cymru, ond hefyd hanes a dychymyg y Cymry.  Gan ddefnyddio hanes, straeon a delweddau o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw, bydd yr arddangosfa hon yn archwilio ein perthynas â’r môr a sut y bu iddo effeithio ar ein tirwedd a’n diwylliant.

Digwyddiadau