Digwyddiadau

Arddangosfa: Rhannu Hanes Lleol ar facebook

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
10–16 Rhagfyr 2018, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae llawer yn rhannu atgofion a lluniau o ddigwyddiadau, llefydd a phobl leol ar facebook, ond anaml bydd rhain yn cael lle mewn amgueddfa!

Galwch draw i weld golygfeydd dwys a diddorol diweddar o’r cyffiniau. Bydd yr arddangosfa yn rhoi cipolwg unigryw ar fywyd Abertawe a’r cylch drwy lygaid y trigolion. Mae pob llun yn gangen o’r we gynyddol o atgofion sy’n gorgyffwrdd gan greu hanes torfol hollol wahanol i’r hyn a welir mewn llyfrau hanes.

Yn yr arddangosfa hon mae Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi cydweithio â grwpiau facebook lleol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ddod â’r hanes hwn i’r golwg. Pwy â ŵyr, efallai byddwch chi’n adnabod rhywun yn y straeon a’r lluniau!

Mae croeso mawr i chi grwydro’r arddangosfa a rhannu’ch barn, eich sylwadau a’ch atgofion eich hun â ni.

Digwyddiadau