Digwyddiadau

DigwyddiadClwb y Llygod Lleiaf – Gwanwyn

Wedi'i Orffen
5 Ebrill 2019, 10:30am - 12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwy

Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden fach yr Amgueddfa.

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft a chaneuon a straeon gyda Cymraeg i Blant.

Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe. & Menter Iaith Abertawe.

Digwyddiadau