Digwyddiadau

DigwyddiadPictiwrs Prynhawn: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (18, 1975)

Wedi'i Orffen
26 Ebrill 2019, 1:30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 18+

Mae carcharor yn pledio gwallgofrwydd ar ôl bod mewn trwbl. Ar ôl cyrraedd yr ysbyty meddwl, mae'n dechrau gwrthryfela yn erbyn y nyrsys creulon.

Caiff clasur o ffilm ei dangos ar ddydd Gwener olaf y mis, gyda chyflwyniad i gyd-destun cymdeithasol a diwylliannol y ffilm.

Digwyddiadau