Digwyddiadau

Digwyddiad: Marchnad y Marina

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
13 Hydref 2019, 10am - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Marchnad stryd yn Sgwâr Dylan Thomas, dafliad carreg o’r Amgueddfa, yn cynnig amrywiaeth o fwyd ffres blasus a chrefftau cartref cain.

Dan ofal trefnwyr marchnad hynod boblogaidd Uplands bydd yma stondinau gwych i ymgolli ynddynt ar ddydd Sul mewn lleoliad hyfryd.

Os oes diddordeb gennych mewn rhedeg stondin ewch i:

www.uplandsmarket.com.

Digwyddiadau