Digwyddiadau

SgwrsDoge Fenis: Tywysog neu Garcharor?

18 Mai 2019, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Dr John Law (Prifysgol Abertawe) sy'n croniclo bywyd Doge (dug) Fenis.

Ar ddechrau'r canol oesoedd, daeth yn arweinydd y Weriniaeth. Roedd ei wyneb ar geiniogau a seliau'r wladwriaeth, ac ef oedd yn llofnodi dogfennau pwysig a swyddogol. Cymerai ran mewn seremonïau crefyddol a seciwlar, a bu'n cyfarfod â llysgenhadon ac arweinwyr pwysig.

Gyda Changen Abertawe'r Gymdeithas Hanes. Cynhelir y sgyrsiau ar 3ydd Sadwrn y mis.

Digwyddiadau