Digwyddiadau

SgwrsDoge Fenis: Tywysog neu Garcharor?

Wedi'i Orffen
18 Mai 2019, 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Dr John Law (Prifysgol Abertawe) sy'n croniclo bywyd Doge (dug) Fenis.

Ar ddechrau'r canol oesoedd, daeth yn arweinydd y Weriniaeth. Roedd ei wyneb ar geiniogau a seliau'r wladwriaeth, ac ef oedd yn llofnodi dogfennau pwysig a swyddogol. Cymerai ran mewn seremonïau crefyddol a seciwlar, a bu'n cyfarfod â llysgenhadon ac arweinwyr pwysig.

Gyda Changen Abertawe'r Gymdeithas Hanes. Cynhelir y sgyrsiau ar 3ydd Sadwrn y mis.

Digwyddiadau