Digwyddiadau

Digwyddiad: Fy Wyneb – Campweithiau Bychan

Wedi'i Orffen
29 Mai–1 Mehefin 2019, 12:30pm, 1:30pm a 2:30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 5+
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Creuwch hunanbortread bychan wedi'i ysbrydoli gan ein harddangosfa Pobl.

Addasrwydd: 5+. Croeso i bawb o bob gallu.

 

Pris: Am ddim* Rhaid talu £3.50 ar gyfer bob tocyn i gadw lle – caiff yr arian hwn ei ddychwelyd i'ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i chi fynychu'r digwyddiad.

Mae'r gweithdy yma yn addas i blant. Mae'n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Does dim angen prynu tocyn i'r oedolyn.

 

Tocynnau

 

 

 

 

Digwyddiadau