Digwyddiadau

Digwyddiad: Sioe Deithiol ‘Hanes y Maelgi’

Wedi'i Orffen
15 a 16 Chwefror 2019, 10.00-17.00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Caiff pobl Cymru eu gwahodd i rannu straeon, atgofion a ffotograffau o'r Maelgi sydd mewn perygl difrifol yn sioe deithiol ‘Hanes y Maelgi’ gyntaf erioed yr elusen gadwraeth ryngwladol Cymdeithas Sŵolegol Llundain (ZSL) a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

 

Gan deithio ledled Cymru, bydd y sioe deithiol unigryw nid yn unig yn tynnu sylw at bwysigrwydd y Maelgi carismatig, ond bydd hefyd yn ceisio casglu gwybodaeth oddi wrth gymunedau lleol er mwyn deall y rhywogaeth yn well. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio gan wyddonwyr Cymdeithas Sŵolegol Llundain a Cyfoeth Naturiol Cymru i nodi cynefinoedd pwysig i'r Maelgi ac archwilio sut y gallai eu niferoedd fod wedi newid dros amser.

 

Mae Maelgwn (Squatina squatina) yn 'siarcod fflat' sy'n treulio'r rhan fwyaf o'u hamser wedi’u cuddliwio ar waelod gwely'r môr yn cudd-ymosod ar bysgod. Ar un adeg roeddent yn gyffredin ar draws dwyrain Cefnfor yr Iwerydd a Môr y Canoldir, gyda chofnodion hanesyddol yn awgrymu pwysigrwydd arfordir Cymru ar gyfer y rhywogaeth. Fodd bynnag, gwnaeth niferoedd y Maelgwn ddirywio ar draws eu hamrediad yn ystod yr ugeinfed ganrif yn sgil amrywiaeth o fygythiadau, gan gynnwys tarfu ar gynefin, llygredd a'u dal yn achlysurol mewn pysgodfeydd. Mae Maelgwn bellach yn cael eu dosbarthu mewn perygl difrifol ar Restr Goch rhywogaethau o dan fygythiad yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur, ond mae cipolygon diweddar yn awgrymu bod poblogaeth fach yn dal i fyw yn nyfroedd Cymru. Mae Maelgwn yn bwysig i'r amgylchedd morol gan eu bod yn ysglyfaethwyr penigamp ac maent yn cael eu rhestru fel y pumed siarc mwyaf arwahanol yn esblygiadol ac mewn perygl yn y byd (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered - EDGE), gan gynrychioli cangen ar wahân o bren y bywyd.  

 

Mae'r sioeau teithiol yn agored i bawb eu mynychu ac mae swyddogion cadwraeth yn gobeithio y bydd y dull newydd hwn o wneud gwaith ymchwil am rywogaethau – dod ag atgofion cymunedau at ei gilydd ochr yn ochr â chofnodion pysgotwyr – yn rhoi darlun gwerthfawr o hanes un o'r siarcod sydd fwyaf o dan fygythiad yn y byd.

https://museum.wales/blog/2019-01-10/Angels-of-Wales-/

Digwyddiadau