Digwyddiadau

Arddangosfa: POBL

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
13 Ebrill–29 Medi 2019, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

logo Pobl

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wedi gweithio gyda llawer o bobl o gefndiroedd diwylliannol a chymdeithasol amrywiol. Dathliad o'r ffordd mae'r Amgueddfa'n rhyngweithio gyda'r gymuned leol yw POBL, gyda 120 portread a 80 munud o fideo. Mae’r pethau maen nhw wedi'u dysgu i ni wedi helpu i siapio’r Amgueddfa - drwy'r gwahanol ddulliau o ymwneud â'r gymuned, rydyn ni'n gobeithio cael gwared â'r rhwystrau a gwneud yr amgueddfa yn lle mwy croesawgar, cynhwysol a pherthnasol.

Rydym yn dathlu amrywiaeth a chynhwysiant Abertawe wrth iddi ddathlu 50 mlynedd fel dinas.

Digwyddiadau