Digwyddiadau

Digwyddiad: Disgo Tawel

Wedi'i Orffen
31 Mai 2019, 8pm-Hanner nos
Pris £13.42-£16.58
Addasrwydd Oedolion

HUSH Disco Tawel

Mae HUSH, mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yn cyflwyno...

🎧 HUSH – Disgo Tawel 🎧

 

Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau WEDI EI WERTHU ALLAN yng Nghaerdydd, rydym yn dod a’n disgo distaw i Abertawe!! 

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe Mai yma am wrth i rai o droellwyr disgiau gorau’r brifddinas fynd benben!  Rydym yn symyd yr arddangosfeydd i’r ochr a rhoi cyfle i chi fwynhau y cyfle i ganu i’ch hoff ganeuon yn un o adeiladau mwyaf mawreddog y ddinas.

 🎧 TOCYNNAU CYFFREDINOL 🎧

Mae tocynnau cyffredinol ar werth DYDD LLUN 1af o EBRILL am 9yb

 🎟  TOCYNNAU AR GAEL YMA  👉  http://HUSHCollective.eventbrite.com

 

 🎧 GWYBODAETH 🎧

Felly, beth yw disgo tawel?

Pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn cael set o glustffonau, ond nid ydynt yn rhai cyffredin – mae gan y rhain ddwy sianel! Drwy ddefnyddio’r swîts byddwch yn cael dewis ar bwy i wrando, wrth i ddau DJ fentro drwy’r genres! PA UN FYDDWCH CHI’N EI DDEWIS?

*bydd angen talu blaendal o £5 am y clustffonau ar y noson, mae modd cael ad-daliad*

*mae tocynnau’n sicrhau mynediad tan 9pm, ar ôl 9pm bydd mynediad ar sail cyntaf i’r felin*

 🎧 Nodwch mai Digwyddiad Oedran 18+ yw hwn 🎧

Digwyddiadau