Digwyddiadau

Arddangosfa: Andrew Vicari - Brenin o Baentiwr Brenhinoedd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
13 Gorffennaf–3 Tachwedd 2019, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bae Baglan, Andrew Vicari

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cynnal arddangosfa i goffáu un o artistiaid enwocaf Cymru – er ei fod yn enw go ddiarth i’r rhan fwyaf ohonom!

Bachgen o Bort Talbot oedd Andrew Vicari, a aeth yn ei flaen i fod yn artist swyddogol Rhyfel y Gwlff ym 1991, ac yn artist llys i deulu brenhinol Saudi Arabia, gan ennill y teitl “Brenin o Baentiwr Brenhinoedd”.

Nawr bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn arddangos ei waith, gydag arddangosfa sy’n cynnwys darlun a baentiwyd ar gyfer – ac a achubwyd o – waith cemegol BP ym Mae Baglan (darllenwch  ddarganfod sut y daeth i gasgliadau’r Amgueddfa) a chasgliad o eiddo personol yr artist, yn cynnwys het a roddwyd iddo gan Norman Schwarzkopf, arweinydd lluoedd y cynghreiriaid yn Rhyfel y Gwlff a ffrind personol.

Digwyddiadau