Digwyddiadau

Sgwrs: Herio Terfynnau : Gwersi o Ymyl y Bydysawd | Defying Limits: Lessons from the Edge of the Universe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
27 Gorffennaf 2019, 3.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Bydd Dr Williams yn rhannu ei frwdfrydedd dros archwilio'r gofod, ei brofiadau yn y gofod ac o dan y môr, yn ogystal â straeon o'i lyfr, mewn cyflwyniad cyflym hanner awr fydd yn cipio eich dychymyg. Bydd yn mynd ar ôl pynciau mor amrywiol â thorri gwynt yn y gofod a harddwch ein planed o long ofod. Bydd ei ddelweddau byw o'r gofod a dyfnderoedd y môr yn siŵr o aros yn y cof.

Bydd sesiwn holi ac ateb ar ôl y cyflwyniad, a bydd Dr Williams yn llofnodi copiau o'i lyfr, fydd ar werth yn y digwyddiad.

Mewn partneriaeth Prifysgol Abertawe

Tocynnau

Digwyddiadau