Digwyddiadau

Digwyddiad: Swper Hâf GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
11 Awst 2019, 6pm-9pm
Pris £10 y pen
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Y cyntaf o'n nosweithiau Swper GRAFT! Lle mae syniadau a materion bwyd, hinsawdd, tir, cymuned a diwylliant yn dod at ei gilydd.

Yn cynnwys cerddoriaeth fyw a swper syml o fwyd llysieuol, wedi'i dyfu yn yr ardd, a'i goginio yn ein popty cob sydd newydd ei gwblhau… Ymunwch a ni yn ein gardd gymunedol hyfryd yng nghanol dinas.

I lansio'r gyfres newydd hon o noswaithau rydym yn croesawu'r awdur Richard King, i drafod ei lyfr newydd The Lark Ascending, a'r Athro Kirsti Bohata o Brifysgol Abertawe i drafod eu gwaith, llenyddiaeth a thirwedd Prydain.

Tocynnau Cyfyngedig

 

Mynediad, bwyd a 1 diod am ddim o £ 10pp - Tocynnau ar werth - 30 Gorffennaf

(Bydd y digwyddiad hwn yn dod y tu mewn i'r Amgueddfa mewn tywydd gwael)

 

Digwyddiadau