Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith Gerdded Dylan Thomas – Uplands

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
26 Hydref 2019, 11am
Pris £5 y pen
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Fel rhan o Ŵyl Dylan Thomas, ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad y bardd a’r ysgolhaig lleol Peter Thabit Jones.

Bydd y daith yn mynd â chi o gwmpas ardal enedigol Dylan yn Uplands, gan roi cipolwg ar ei fagwraeth a’i flynyddoedd cynnar.

Bydd cyfle i ymweld â 5 Cwmdonkin Drive am daith o gwmpas cartref Dylan.

Bydd y daith hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan Grŵp Drama’r Seventh Quarry fydd yn perfformio darnau byr o waith Dylan ar hyd y daith.

Taith: Hawdd

Cyfarfod yn: Tafarn Uplands

Cynhelir y sesiwn yma yn Saesneg.

Pwysig: Paratowch am daith yn yr awyr agored. Gwisgwch esgidiau cadarn a chofiwch y gall hi fod yn llithrig ac anwastad dan draed. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Tocynnau

Digwyddiadau