Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith Gerdded Dylan Thomas - Marina

Wedi'i Orffen
27 Hydref 2019, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Fel rhan o Ŵyl Dylan Thomas, ymunwch â ni am daith lenyddol dan arweiniad y bardd a’r ysgolhaig lleol Peter Thabit Jones.

Dyma daith o safleoedd cyfoes a hanesyddol Stryd Fawr a’r Marina sy’n gysylltiedig â Dylan Thomas.

Bydd y daith hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan Grŵp Drama’r Seventh Quarry fydd yn perfformio darnau byr o waith Dylan mewn amryw leoliadau.

Taith: Hawdd

Cyfarfod yn: Derbynfa’r Amgueddfa

Cynhelir y sesiwn yma yn Saesneg.

Pwysig: Paratowch am daith yn yr awyr agored. Gwisgwch esgidiau cadarn a chofiwch y gall hi fod yn llithrig ac anwastad dan draed. O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun. Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch (029) 2057 3600.

Tocynnau

Digwyddiadau