Digwyddiadau

Cwrs: Argraffu Cardiau Nadolig

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
16 Tachwedd 2019, 11am - 3pm
Pris £45 / £36 gostyngiad
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Dewch i fwynhau diwrnod o argraffu gyda llythrenwasg, gan osod teip metel i argraffu set unigryw o gardiau Nadolig.

Mae’r gweithdy hwyliog hwn yn addas i ddechreuwyr.

 

Oed 16+ (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan).

 

Bydd y diwrnod yn dechrau gyda chyflwyniad i wasg Stanhope yr Amgueddfa o’r 19eg ganrif. Byddwch wedyn yn dysgu hanfodion cysodi er mwyn creu set o gardiau Nadolig unigryw ar ein gweisg pen bwrdd.

 

Beth yw Argraffu Llythrenwasg?

Cyn oes y cyfrifiaduron a thechnegau argraffu modern, roedd y byd yn dibynnu ar y llythrenwasg – un o’r dyfeisiau pwysicaf erioed yn ôl llawer.

Mae argraffu llythrenwasg yn defnyddio teip metel neu bren, sy’n cael ei incio â llaw neu gan y wasg, cyn i’r papur neu’r ffabrig gael ei bwyso arno, i greu argraffiad hardd.
 

Beth mae’r cwrs yn gynnwys?

  • Lluniaeth ysgafn
  • Darperir yr holl ddeunyddiau
  • Byddwch yn gadael y gweithdy gydag o leiaf 10–20 cerdyn gorffenedig.
     
    Nid yw cinio yn rhan o bris y tocyn – mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu fwynhau pryd yn ein caffi.

Eich tiwtor yw

Steph Mastoris, Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae wedi bod yn argraffu gyda llythrenwasg ers 30 mlynedd. Mae Steph yn aelod o Elysium Studios, menter gydweithredol yn Abertawe, ac mae’n gadeirydd cangen De Cymru’r British Printing Society. Yn ogystal ag argraffu ei gardiau ei hun, mae Steph yn creu gweithiau celf argraffyddol sy’n archwilio ffurf ac ystyr iaith.

Iaith

Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd

Mae gofod y gweithdy yn hygyrch i bawb.

Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Dros 60, myfyrwyr gyda cherdyn NUS, neu bobl sy’n cael budd-daliadau

Tocynnau

 

Digwyddiadau arall yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Efallai bydd gennych diddordeb ynddynt Cwis Mawr y Nadolig

Digwyddiadau