Digwyddiadau

Digwyddiad: Pictiwrs Prynhawn: The Graduate (15, 1967)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
29 Tachwedd 2019, 1:30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oed 15+

Ar ôl graddio o’r coleg, mae Ben Braddock yn dychwelyd i gartref ei rieni cyfoethog yn Califfornia, heb syniad beth i’w wneud nesaf. O dan bwysau i wneud rhywbeth gyda’i fywyd, mae Ben yn dechrau carwriaeth â Mrs Robinson, gwraig briod, hŷn, a ffrind i’r teulu. Mae’r ddau’n cyfarfod yn rheolaidd, a’r un o’r ddau’n disgwyl llawer o’r berthynas – ond aiff pethau’n gymhleth wrth i Ben ddechrau gweld Elaine, merch Mrs Robinson.

Caiff Clasur o Ffilm ei dangos ar ddydd Gwener olaf y mis, gyda chyflwyniad i gyd-destun cymdeithasol a diwylliannol y ffilm.

Digwyddiadau