Digwyddiadau

DigwyddiadHUSH – Disgo Tawel

6 Rhagfyr 2019, 8pm - Hanner Nos
Pris £10-£16 ymlaen llaw
Addasrwydd Oed 18+

Bydd Disgo Tawel HUSH yn ôl!

Ond y tro hwn byddwch yn dawnsio rownd y goeden Nadolig mewn disgo Nadoligaidd arbennig!

Byddwn yn gwthio’r arddangosfeydd i’r naill ochr ac yn chwarae rhai o’r clasuron, yn un o adeiladau mwyaf mawreddog y ddinas!

 

🎧 GWYBODAETH 🎧

Beth yw disgo tawel? Wel...


Pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn cael set o glustffonau, ond nid ydynt yn rhai cyffredin – mae gan y rhain ddwy sianel!  Trowch y switsh i ddewis ar bwy i wrando, wrth i ddau DJ fentro drwy’r genres! PA UN FYDDWCH CHI’N EI DDEWIS?

 

*Rhaid rhoi blaendal o £5 am y clustffonau – gallwch ei hawlio’n ôl ar y diwedd*

 

🎧 Sylwer: mae hwn yn ddigwyddiad 18+

 

Digwyddiadau arall yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Efallai bydd gennych diddordeb ynddynt  Argraffu Cardiau Nadolig, Cwis Mawr y Nadolig a Marchnad Grefftau’r Gaeaf Abertawe

HUSH Disco Tawel

Digwyddiadau