Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilm Nadoligaidd: It’s a Wonderful Life (U, 1946)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
14 Rhagfyr 2019, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni yn ein dangosiad blynyddol o’r glasur dwymgalon. Gyda chyflwyniad gan yr hanesydd ffilm Anthea Symonds.

Ar Noswyl Nadolig mae George Bailey (James Stewart), gŵr di-nod o dref fechan, yn breuddwydio am deithio ac antur ond yn digalonni wrth i’w freuddwydion gael eu dryllio. Gyda sgandal ar y gorwel ac yntau’n colli gobaith, mae angel yn ymweld ag ef ac yn dangos sut beth fyddai bywyd pe na bai wedi bodoli erioed.

Camp Frank Capra yn y glasur hon yw cydnabod problemau a siomedigaethau bywyd, tra’n cadarnhau gwerthoedd cyfeillgarwch a chyflawniad personol.

Digwyddiadau