Digwyddiadau

Arddangosfa: Dan yr Wyneb

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
16 Tachwedd 2019 – 5 Ionawr 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Edrychwch yn nes – beth welwch chi? Gwaith celf wedi’i greu o hen gardiau hapchwarae’r Loteri Genedlaethol! Darnau wedi’u creu gan yr artist James Owen Thomas, wedi’u hysbrydoli gan lefydd â chysylltiadau teuluol.

Ar ôl derbyn gwobr gan y Gymdeithas Awtistig Genedlaethol eleni, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn edrych ymlaen at roi llwyfan i waith James, a dderbyniodd ddiagnosis o awtistiaeth yn dair oed.

Oherwydd ei awtistiaeth mae’n well gan James gyfathrebu drwy ddelweddau, a datblygodd ei gelf er mwyn mynegi ei hun. Mae celf James i gyd wedi’i greu o hen gardiau crafu fyddai wedi cael eu taflu fel arall, ac yn ogystal â mynegi ei hun â defnyddiau oedd yn ddiwerth i bawb arall mae James hefyd yn amlygu materion amgylcheddol yn ei waith. ‘Dwi wedi dwlu ar liw a phatrwm erioed, ac roedd cardiau crafu yn berffaith i ddatblygu fy hoffter o greu collage,’ meddai.

Cyn creu’r arddangosfa, arweiniodd James weithdy yn yr Amgueddfa i ddangos ei dechnegau gofalus i bobl eraill.

Mae James hefyd wedi cael ei wobrwyo. Y mis diwethaf derbyniodd Wobr Cefnogwr Ifanc y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol am waith ar gyfer ymgyrch Britain in Bloom.

Digwyddiadau