Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Liwio Naturiol - Indigo a Shibouri

Wedi'i Orffen
29 Chwefror 2020, 10am - 3pm
Pris £65 | £55 gostyngiad
Addasrwydd 16+
Archebu lle trwy Eventbrite

Gweithdy diwrnod yn edrych ar dechneg liwio hynafol o Japan – Shibouri.
Gyda’r artist lliwurau naturiol, Cath Lewis. Byddwch yn creu printiau a lliwurau, gan ddysgu technegau i’w defnyddio adref neu yn y stiwdio.
Mae Cath wedi bod yn gweithio gyda thîm GRAFT i greu gwely lliwurau naturiol, felly mae hwn yn gyfle i weld sut y byddwn yn defnyddio’r gwely yn y dyfodol i gynhyrchu ein lliwurau ein hun a chynnal projectau yn seiliedig ar sgiliau hynafol.

 

Tocynnau

Beth mae’r cwrs yn gynnwys?

• Lluniaeth ysgafn
• Mae pris y cwrs yn cynnwys yr holl ddeunyddiau. Darperir ffedogau, ond bydd diferion lliwur ym mhobman felly gwisgwch ddillad addas.

Nid yw cinio yn rhan o bris y tocyn – mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu fwynhau pryd yn ein caffi.

Iaith

Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd

Mae gofod y gweithdy yn hygyrch i bawb.

Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Dros 60, myfyrwyr gyda cherdyn NUS, neu bobl sy’n cael budd-daliadau
______________________________________________________________________________

 

Digwyddiadau