Digwyddiadau

Digwyddiad: Clwb Llyfrau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
4, 11 a 25 Chwefror 2020, 10.30am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu: Cyfradd leol - (029) 2057 3600

Dewch i drafod awduron a llyfrau hen a newydd. Yn wahanol i glybiau llyfrau eraill, does dim angen i chi fod wedi darllen y llyfrau ymlaen llaw.

Gyda themâu wedi’u gosod, dyma gyfle i chi ddarganfod llyfrau fydd yn eich ysbrydoli.

Y thema’r tymor hwn yw llyfrau am lefydd cynnes.

Digwyddiadau