Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilm Hanner Tymor:

Wedi'i Orffen
23 Chwefror 2020, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw draw

Mae fersiwn newydd Disney o’r glasur, The Lion King yn mynd â ni i safana Affrica lle caiff brenin y dyfodol ei eni.

Mae Simba yn addoli ei dad, y Brenin Mufasa, ac yn cymryd ei dynged frenhinol o ddifri. Ond nid pawb yn y deyrnas sy’n dathlu cyrhaeddiad y cenau newydd...

Mae’r frwydr dros Pride Rock yn llawn brad, trychineb a drama, ond gyda help gan bâr chwilfrydig o ffrindiau newydd, mae Simba yn dysgu sut i dyfu i fyny a hawlio’r hyn sy’n berchen iddo.

Digwyddiadau