Digwyddiadau

Digwyddiad: Clwb y Llygod Lleiaf – Dydd Gŵyl Dewi

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
6 Mawrth 2020, 10.30am-12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw draw

Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden yr Amgueddfa.

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft, caneuon a straeon i Blant.

Ar gyfer plant cyn oed ysgol a’u rhieni neu ofalwyr.

Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe.

Digwyddiadau