Digwyddiadau

Digwyddiad: Sioe Gwyddoniaeth - TANIWCH!!

Wedi'i Orffen
8 Mawrth 2020, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch drwy Eventbrite

Dewch ar daith i’r gofod lle byddwch yn dysgu popeth sydd ei angen arnoch i fod yn ofodwr! Dysgwch am rocedi, disgyrchiant, lloerennau a sut mae gofodwyr yn hyfforddi ar gyfer heriau bywyd ymysg y sêr.

Digwyddiad gan Science Theatre

Tocynnau

Digwyddiadau