Digwyddiadau

Digwyddiad: GWEITHDY GRAFT: Fforio a Chrwydro a Gwneud Inc Botanegol

Wedi'i Orffen
28 Mawrth 2020, 11am-4pm
Pris Tocynnau £15/£12
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch drwy Eventbrite

* Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. *


 

Taith gerdded a fforio dinesig ar Fynydd Cilfái, dan arweiniad y Fforiwr a guru’r gwrychoedd, Adele Nozdare a’r artist Lliwio ac Inc Naturiol, Cath Lewis.

Dysgwch beth sy’n ddiogel i’w gasglu, beth sy’n dda i’w fwyta at ddibenion meddyginiaethol, a beth allwn ni ei ddefnyddio ar gyfer projectau creadigol eraill.

Bydd y daith yn cynnwys gweithdy yn GRAFT dan arweiniad Cath, lle bydd rhai o’r pethau byddwch chi wedi’u darganfod yn cael eu defnyddio i wneud inc ar gyfer tynnu lluniau a phrojectau creadigol.

Oed 16+

 

Taith: tir garw a serth

Man cyfarfod / Maes parcio: Y llefydd agosaf i barcio yw Maes parcio’r Garreg Wen, neu waelod Heol Pentre-Chwyth lle bydd y daith yn cychwyn.

Paratowch am daith yn yr awyr agored. Gwisgwch esgidiau cadarn a chofiwch y gall hi fod yn llithrig ac anwastad dan draed.

Yn dilyn y daith yn y bore, byddwch yn ffeindio’ch ffordd yn ôl i Ardd GRAFT ar gyfer ail ran y diwrnod.

O gymryd rhan, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun.

Y bwriad yw cynnal y daith boed law neu hindda ond, os ydych yn ansicr, ffoniwch yr Amgueddfa: (029) 2057 3627

Digwyddiadau