Digwyddiadau

Digwyddiad: Sioe Falŵns

Wedi'i Orffen
4 Ebrill 2020, 2pm
Pris Tocynnau £3.50 y plentyn
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch drwy Eventbrite

* Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. *

 


This event has been cancelled due to general concerns over crowds and Coronavirus. Apologies for the inconvenience but the wellbeing of our visitors, staff and volunteers are our priority.  

Ymunwch â Ha Ha Harries a Becky Kitter o Cbeebies am Sioe Wyddoniaeth Wallgof yn llawn balŵns o bob math!

Peidiwch â cholli’r diwrnod arbennig hwn dros y Pasg!

Digwyddiadau