Digwyddiadau

Digwyddiad: NOSON FFILM GRAFT: The Garden (15, 1990)

Wedi'i ganslo
29 Ebrill 2020, 7pm-10pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch drwy Eventbrite

* Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. * 


 

​Rhan o dymor PRIDE Abertawe. Bydd project Gardd GRAFT yn cynnal dangosiad awyr agored o ffilm 1990 Derek Jarman The Garden, gyda sgwrs gydag Andrew Logan a gwesteion i ddilyn.

Bydd gennym far botanegol, a byddwn yn tanio ein ffwrn goed (yn dibynnu ar y tywydd) i greu pitsa blasus gan ddefnyddio cynnyrch o’r ardd.

...Boed law neu hindda, mae popeth dan reolaeth. Os bydd y tywydd yn rhy wael, caiff y digwyddiad ei gynnal yn ein Horiel Warws hardd.

Ffilm British Arthouse yw The Garden (1990) gan y cyfarwyddwr Derek Jarman.

Mae’n canolbwyntio ar gyfunrhywioldeb a Christnogaeth, wedi’i ffilmio yng nghyffiniau noeth cartref arfordirol Jarman yn Dungeness yn Swydd Caint, a’i ardd a’r tirlun gerllaw yn amgylchynu gorsaf bŵer niwclear.

Mae The Garden yn gyfres bwerus ac ysgogol o dirluniau breuddwydiol alegorïaidd. Mae’r naratif, (bron heb ddeialog) yn ymagor i ddatgelu Jarman adref yn cysgu wrth ei ddesg, gyda delweddau Cristnogol o’i gwmpas. Mae ei freuddwydion yn trawsosod digwyddiadau o’r Testament Newydd mewn cyd-destun cyfoes, yn archwilio agweddau gormesol tuag at gyfunrhywioldeb, yr argyfwng AIDS ac archwilio teimladau Jarman ei hun tuag at yr Eglwys. Mae’n canolbwyntio ar beth mae’n olygu i fod yn hoyw yn yr 20fed ganrif, gan amlygu Adran 28, yr oedd Jarman yn ei gwrthwynebu o’r dechrau.

Gyda sgôr penigamp gan Simon Fisher-Turner, mae The Garden yn gampwaith gweledol gan gyfarwyddwr enwog Sebastiane a Jubilee.

1 awr 35 munud

Nodwch, mae'r ffilm hon yn cynnwys rhai golygfeydd o natur echblyg a thrais. 

Tocynnau

Digwyddiadau