Digwyddiadau

Arddangosfa: Chwarelwyr

29 Chwefror–10 Mai 2020
Dod yn fuan
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dyma arddangosfa am chwarelwyr gogledd Cymru gan Carwyn Rhys Jones, sy’n adrodd stori pum chwarelwr gwahanol a’u hamser yn gweithio yn y chwareli lleol. Yn yr arddangosfa drawiadol hon, caiff portreadau o’r dynion eu cydblethu â’r tirluniau lle roeddent yn gweithio. Mae ffilm sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa yn dogfennu eu profiad o fywyd yn y chwarel llechi.

Digwyddiadau