Digwyddiadau

Arddangosfa: Ysgol Pen-Y-Bryn: Dathlu’r Deg

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
28 Mawrth–28 Mehefin 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

I ddathlu ein partneriaeth deng mlynedd gydag Ysgol Pen-y-Bryn, rydym yn cynnal arddangosfa o uchafbwyntiau o’u projectau gwych o’r gorffennol. O sêr Cymreig y cae rygbi i fôr-ladron, mae’r arddangosfa hon yn arddangos talentau disgyblion a staff yn yr ysgol. Mae cyfle hefyd i weld eu gwaith arloesol diweddaraf, yn creu adnoddau cyffrous i blant mewn ysgolion, yn seiliedig ar y Cwricwlwm Cymreig Newydd

Digwyddiadau