Digwyddiadau

Digwyddiad: Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

Wedi'i ganslo
10–13 Ebrill 2020, 10am - 3pm
Pris £3.50
Addasrwydd Teuluoedd - Addas i blant 4+ oed

* Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. * 


 

Ymunwch â’r hwyl ar ein helfa Basg flynyddol i’r teulu.

Dilynwch y cliwiau o gwmpas yr Amgueddfa, cyn mynd yn ôl i’r dechrau i hawlio gwobr wych!

Dim angen archebu ymlaen llaw – talwch wrth gyrraedd gyda cherdyn neu arian parod.

 

Addas i blant 4+ oed (efallai bydd plant iau eisiau gweithio mewn tîm gydag oedolion)

Pris: £3.50 fesul helfa (un wobr ar gyfer pob tocyn a brynwyd)

 

Cofiwch hefyd am ein llwybrau Pasg eraill yn ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol ar draws Cymru:

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Amgueddfa Llechi Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Digwyddiadau