Digwyddiadau

Arddangosfa: Bathodynnau Bach: Cofroddion Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
19 Mai–31 Hydref 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gyda dyfodiad y rheilffordd a'r 'factory fortnight', roedd mwy o bobl yn gallu mynd ar wyliau. Tirlun pictiwrésg Cymru oedd y lle i fynd, a pha ffordd well i gofio eich gwyliau na phrynu cofrodd? Dewch i ddarganfod bathodynnau botwm anhygoel o bob cwr o Gymru, a rhyfeddu at grefftwaith y cofroddion bach hyn.

Digwyddiadau