Digwyddiadau

Arddangosfa: Trafod y Tir: Gorwel Gwyrdd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
3 Gorffennaf–26 Medi 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae'r arddangosfa hon yn ymateb i eitemau o gasgliadau Amgueddfa Cymru sy'n ymwneud â ffermio a garddio, addysg a defnydd y tir, bwyd a masnach.

Mae'r themâu hyn yn archwilio'r cysylltiad rhwng yr hanes diwydiannol a chymdeithasol sydd i'w weld yn yr Amgueddfa, a phrosesau byd-eang masnach, cynhyrchu bwyd, yr amgylchedd ac ymerodraethau. Bydd yn cynnwys ymateb awduron, artistiaid, academyddion a darlledwyr i'r casgliad a’i themâu.

Digwyddiadau