Digwyddiadau

Digwyddiad: Llwyfan yr Amgueddfa @Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23–30 Hydref 2021
Pris Am Ddim - £2.50yp
Addasrwydd Pawb

Croeso i lwyfan yr Amgueddfa @ Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe! 

Mae'n bleser gennym gynnal ystod wych o sioeau a gweithdai i chi, yn syth o'n horielau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. 

Eleni mae gyda ni ffrwydradau gan Brainiacs Live a’r Royal Institution yn ogystal â sesiynau chwerthinllyd ac ysgytiol, haciau a chwalu mythau gan Stefan Gates. Ymunwch hefyd â Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll i ddathlu ac archwilio bioleg anhygoel creaduriaid mwyaf brawychus byd yr anifeiliaid. 

Yn cynnwys: 

Llwybr - Gwyddoniaeth y Nos

23–31 Hydref 2021, 10am - 4pm

Gyrrwch eich trên eich hun!

23–24 Hydref 2021, 10.30am, 11.30am, 1.30pm & 2.30pm

3....2....1...Lansio!

24 Hydref 2021, 10.30am , 12pm, 1.30pm & 3pm

Sioe Deithiol yr Anifeiliaid Hyll

24 Hydref 2021, 10.30am

Edrycha i fyny!

24 Hydref 2021, 12.15pm

Modelu Sombïaid!

24 Hydref 2021, 10.30am, 1.30pm & 3pm

Taith i’r Sêr

24 Hydref 2021, 11am & 1pm & 3pm

Nodwch

Bydd y rhain yn ddigwyddiadau byw, mewn person fel rhan o'n rhaglen beilot er mwyn dychwelyd i raglenni byw yn yr Amgueddfa! 

Bydd capasiti cyfyngedig i’r holl ddigwyddiadau, ar gael i'w harchebu ymlaen llaw, a bydd mesurau diogelwch ar waith. 

Oriel y Warws ar gau dydd Sadwrn 23, dydd Sul 24, dydd Gwener 29 a dydd Sadwrn 30 oherwydd sioeau Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 

Ar gyfer rhaglen lawn Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe ewch i https://www.swansea.ac.uk/cy/gwyl-wyddoniaeth-abertawe/ 

Digwyddiadau