Digwyddiadau

Digwyddiad: Ddathlu Calan Gaeaf - Weirdology!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Hydref 2021, 1.30pm
Pris £2.50pp
Addasrwydd Pawb

Archwiliwch yr wyddoniaeth ryfedd y tu ôl i bethau pob dydd wrth i Stefan Gates, Gastronot y BBC, fynd i'r afael â chwestiynau megis Pam na allwch doddi Flake?   Beth yw pwrpas bwganod? A oes modd gwneud plasma chwilboeth mewn microdon?   

A hithau'n llawn arddangosiadau twp a syfrdanol, chwalu mythau a hunan-arbrofi, mae'r sioe wyddoniaeth hon yn llawn bwrlwm i'r teulu ac mae’n addo syfrdanu a diddanu pawb!      

Mae Gastronot y BBC Stefan Gates yn adnabyddus am ei sioeau gwyddoniaeth a bwyd o safon fyd-eang. 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

Digwyddiadau