Digwyddiadau

Digwyddiad: Mae'r Sefydliad Brenhinol yn cyflwyno….Mae gennym ni’r pŵer!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
24 Hydref 2021, 2.45pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Oed 7 +

Credit: Edward Moore/The Royal Institution

Ymunwch â’r Sefydliad Brenhinol clodwiw am sioe sy’n llawn arbrofion a ffrwydradau. Bydd y sioe hon sy’n llawn hwyl a halibalŵ yn eich gwefru’n llawn! Mae ‘Mae gennym ni’r Pŵer’ yn archwilio sut mae tanwydd ffosil yn effeithio ar ein hinsawdd, ynghyd â ffiseg a chemeg storio trydan. 

Dyma sioe gynaliadwyedd newydd sy’n seiliedig ar Ddarlithoedd y Nadolig 2021. 

TOCYNNAU

Sylwch y bydd angen i chi archebu tocyn ar gyfer plant ac oedolion ar gyfer y digwyddiad hwn 

Mae'r tocyn digwyddiad hwn yn rhoi mynediad i'r Amgueddfa i chi yn awtomatig, heb yr angen i orfod archebu tocyn mynediad safle ychwanegol. 

 

Digwyddiadau